Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
forside-danske-anlaeg.jpg
kbh-metro-ny.jpg

Anlægsdagen 2017

Anlægsdagen 2017 den 26. september 2017 finder – ligesom Anlægsdagen 2016 – sted på Glostrup Park Hotel.

 

Åbningstalen vil Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen stå for. Derefter vil der være en række spændende indlæg inden for emnerne ny teknologi og klimatilpasning. Desuden vil der være en præsentation af et konkret anlægsprojekt.

 

Under emnet ny teknologi vil der være indlæg om den digitale bygherre, den digitale entreprenør og desuden vil der være et bud på, hvilken indflydelse den nye teknologi vil få på de veje, som vi bygger i 2050.

 

Klimasikringen vil sætte fokus på såvel indsatsen som på forsyningsselskabernes rolle.

 

Den nye faste broforbindelse over fjorden ved Frederikssund, der er et af Danmarks nye spændende broprojekter, vil blive beskrevet og gennemgået ud fra såvel en bygherre- som en entreprenørvinkel.

 

Dagen bliver afsluttet med middag for alle deltagere.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – det bliver en rigtig spændende dag med gode muligheder for netværk blandt deltagerne som er entreprenører, bygherrer, rådgivere, politikere og embedsmænd.

Fakta

Anlægsbranchen beskæftiger omkring 20.000 arbejdere ved anlægsvirksomhed og knap 5.000 funktionærer. Hertil kommer beskæftigelsen i de erhverv, som leverer varer og tjenester til anlægsbranchen.